top of page

ARMADA METAL  KALİTE POLİTİKAMIZ

Armada Metal olarak ;

 

  • Kalite yönetim sistemimizi ISO 9001-2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi ve tüm çalışanlarda “KALİTE” bilincini aşılamayı,

  • Müşterilerle güvene dayalı ve sağduyulu bir işbirliği içinde çalışarak ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,

  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki (üretim ve yönetime ait bütün süreçler) verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,

  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirilmeyi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimler gerçekleştirmeyi,

  • Başlanan her projeyi zamanında, üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalite ve bütçe sınırları içinde tamamlamayı,

  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

  • Müşteri ve uygulanabilir 1.cil ve 2.cil mevzuat şartlarına uygun şekilde işletme faaliyetlerini sürdürmeyi ve üretim yapmayı ve bu faaliyetleri  Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemleri ile paralel bir şekilde yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı ilke ediniriz

bottom of page